baner pod záhlavím

Aktuální školní rok 2016 - 2017

Orientační dny – adaptační pobyt 6. třídy 2016

Šestá třída má několik nej. Je nejpočetnější třídou na škole a přišlo do ní nejvíce (to je 8) nových žáků. Proto jsme společně vyrazili na adaptační pobyt do Diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Cílem takového pobytu je, aby se noví žáci lépe poznali s těmi stávajícími, a tak se lépe začlenili do kolektivu. Jedinečným prvkem pak je bezesporu spaní v železničním lehátkovém vagonu. Takové nocování nemají nikde jinde a děti byly z vagonu nadšené. Program během dne zajišťují čtyři „týmáci“ v čele s Otcem Janem Slavíkem, kterého mnohé děti znají z jeho kněžského působení v Kopřivnici a Lubině. Kromě témat o kolektivu, volném čase a životních vzorech čekala na děti spousta týmových her a sportovních aktivit i trocha práce (protože práce šlechtí). Nejlépe to všechno zhodnotila jedna z Terezek (máme je ve třídě čtyři), když napsala: Adapťák se mi hrozně líbil. Další postřehy šesťáků:
• Dopoledne měl Vašek přednášku o volném čase. Ta se mi taky líbila nejen proto, že si ji pěkně nachystal, ale i proto, že rozdával dobrá lízátka.
• Nejvíce ze všeho se mi líbila taková stodola, ve které byla hrazda a pingpongový stůl, taky super lezecká zeď a boxerský pytel.
• Spaní ve vlaku je skvělý zážitek až na to, že je tam málo místa.
• Líbilo se mi, že jsme se víc seznámili.
• S holkama jsme zpívaly a to se mi líbilo. Celkově se ten adapťák hodně povedl!
• Líbila se mi přednáška o našich vztazích ve třídě. Také bylo dobré, když jsme dělali plakát s našimi hlavami.
• Nejlepší byl večerníček, museli jsme vymýšlet scénky a dost jsme se u toho pobavili.
• Nikdy nezapomenu, jak jsem pila Sprite s ponožkou.
• Taky jsme si užili na trampolíně a v hudebně, kde měli bubny, kytary, klavír a všechno možné.
• Naše třída se podle mě skamarádila, za ty tři dny to stálo za to, ale mohli jsme tam být déle, třeba 7 dní.
Mgr. Lucie Tvarůžková

23. září 2016

Slavnostně jsme zahájili nový školní rok 2016 - 2017

Dlouho před osmou hodinou vyčkávali žáci před školou a radostně se vítali. Letos jsme otevřeli dvě první třídy pro 31 nových prvňáčků. Na slavnostní zahájení přišel místostarosta města pan Stanislav Šimíček. Po krátkém přivítání se celá škola přesunula do farního chrámu sv. Bartoloměje kde proběhla slavnostní bohoslužba. Po rozkliknutí obrázku se zobrazí fotogalerie.

1. září 2016

informace, Informace k organizaci školního roku 2016 - 2017

2. září 2016

Rozvrhy pro školní rok 2016 - 2017

Vyvěsili jsme rozvrhy pro nový školní rok. Naleznete je v rubrice rozvrhy.

30. srpna 2016

Stravování

Obědy se budou vydávat přihlášeným strávníkům od pátku 2. 9. Žádáme rodiče nových strávníků, aby si přišli zaplatit stravné na měsíc září a vyzvednout elektronický čip u paní Pavlínové na ZŠ Milady Horákové v Kopřivnici. Nejlépe v přípravném týdnu od 25. 8. do 31. 8. a to vždy od 8:00 do 11:30 Hod. První týden v září bývají fronty...

25. srpna 2016

Bezhotovostní platby pro rodiče

Při platbě větších částek (začátek školního roku, škola v přírodě, apod.) škola upřednostňuje bezhotovostní platby s cílem předejít možnosti ztráty finanční hotovosti.
• Částku určenou třídním učitelem zašlete na účet školy: 1127548801/0100,
• jako variabilní symbol uveďte datum narození žáka ve formátu DDMMRRRR,(např.: 13011999),
• do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka (Karel Novák).
V případě více sourozenců je nutno provést platbu za každého sourozence zvlášť!
Platbu na začátku školního roku proveďte nejpozději do 20. října. Děkujeme za vstřícnost.


Archiv, viz odkaz v levém sloupci - naleznete historii webových informací včetně fotogalerií.

Ocenění společnosti Scio