baner pod záhlavím

Aktuální školní rok 2016 - 2017

Orientační dny 9. třídy

Orientační dny ve Staré Vsi nad Ondřejnicí jsme si moc užili, i když bylo studené a deštivé počasí. (3.-5.10.2016) Jeli jsme vlakem s paní učitelkou Markovou do Jistebníku a šli pěšky do Staré Vsi, kde jsme se setkali s otcem Janem Slavíkem (který s námi byl před dvěma lety na výletě na Lysé hoře) a se skvělými týmáky, kteří pro nás měli připravený zajímavý program. Spali jsme ve starém lůžkovém vagóně a hráli skvělé hry. Během čtyř přednášek jsme se zamýšleli nad vztahem k sobě (sebepřijetí), vztahem k druhým lidem, nad svým místem ve světě, vztahy mezi kluky a dívkami a nejvíc asi všechny zaujalo téma o rozhodování, protože je pro nás v 9. třídě hodně aktuální. Na všechny hodně zapůsobila večerní mše při svíčkách v kostele, která se jmenovala „Svíčková“. Opravdu jsme si ji vychutnali.

Stará Ves

13. října 2016

Hry bez hranic

Ve čtvrtek 7. října 2016 se na naší škole uskutečnil první ročník sportovně laděné soutěže „Hry bez hranic“. V netradičních disciplínách, které připravili pracovníci a klienti Střediska sociálních služeb, soutěžili ve dvou týmech žáci 5. ročníku. Při hrách se vzájemně povzbuzovali a spolupracovali. Cílem celé akce bylo umožnit uživatelům sociálních služeb, aby si vyzkoušeli roli organizátora. Žáci naší školy tak blíže poznali svět hendikepovaných lidí. Fotky zde.

13. říjena 2016

Září v prvních třídách

Září uběhlo jako voda a my se pilně učíme. Umíme už 4 písmenka O S B U. O nás naučilo objevovat, objímat, poznávat obličeje, ochutnávat, cvičit jako opička, okoukávat celou školu... S sledovalo, jak stavíme svět, svítíme a hrajeme si na strašidla, syčíme jako opravdoví hadi, slyšíme příběh o stvoření, stavíme stavby ze stavebnic, slavíme slavnost, seznamujeme se se svatou Matkou Terezou .... B bubnovalo do světa, že přišel balík s věcmi na b, povídalo, jak to bývávalo, foukali jsme bubliny a hlavně jsme pozvali babičky na báječné buchtování s babičkou (viz jiná galerie)... U ukázalo, jak užitečné jsou uši, že umíme rozvázat uzel, utočili jsme šnečí ulity, poznávali kouzlo úsměvu, ukázali, co všechno umíme a dívali se na divadelní umění... Však se podívejte na naše OPRAVDU SKVĚLÉ BÁJEČNÉ UČENÍ v prvních třídách!!!

Moje milá babičko! Moc děkuji, že jsi mi věnovala svůj drahocený čas. Děkuji za to, že jsi byla chvíli se mnou a mohl/a jsem si s tebou projít bludištěm, použít bramborová tiskátka, vyrobit banány v bahně, berušku, upéct buchtu a bábovky, nachystat bagetu na večeři. Díky, za tvou laskavost a trpělivost, kterou jsi mě po celé odpoledne obdarovávala. Mám tě moc rád ( ráda). Tvůj prvňáček
Prvňáci na dopravním hřišti Dříve než se vydáme s rodiči do ulic, vydali jsme se na dopravní hřiště. Počasí bylo spíše aprílové. Na 1.A se snášel déšť a zima, na 1. B už zasvitlo sluníčko. To nám ale nevadilo v učení se dopravním značkám a hlavně v jízdě na koloběžce a na kole. Byli jsme určitě úžasní, ujížděli jsme uličkami i křižovatkami pod pečlivým pohledem svých učitelek? Poznali jste, že budeme učit U? Uf, tak to jste také úžasní...

12. října 2016

Družina v září 3. oddělení

Ve třetím oddělení školní družiny jsou samí třeťáci. Začínali jsme prázdninově a pouštěli jsme lodičky. Pak nás rozveselil pokus s levitujícím balónkem. Také nás moc bavilo pracovat v dílnách. Pilovat a řezat umí i děvčata. Na procházce jsme zachránili malé semenáčky z žaludů, které jsme si přesadili, než se tráva u kostela poseká. Nesmíme zapomenout poděkovat Bártovi, který si pro spolužáky připravil prezentaci o zvířatech. Moc se mu povedla. Fotky zde.

1. říjen 2016

Družina v září 1. a2. oddělení

Školní družina se nám v letošním školním roce rozrostla na 3 oddělení. Navzájem jsme se poznávali, hráli jsme si, cvičili, dělali pokusy, pekli jsme buchty, tvořili z papíru i ze dřeva, stavěli domečky, venku jsme sbírali kaštany a dováděli na prolézačkách a bylo nám spolu moc hezky. Fotky zde.

1. říjen 2016

Dopravní výchova

22. 9. jsme byli se 3. Třídou na dopravním hřišti. Fotky zde.

30. září 2016

Sběr starého papíru

Milí rodiče, chtěli bychom vás poprosit o pomoc. Letos se již čtvrtým rokem účastníme v programu ekologické výchovy soutěže ve sběru starého papíru. Loni jsme tímto způsobem získali více jak 10 000,- Kč. Částka byla využita pro děti naší školy. Letos pokračujeme. Je to spousta práce. Doma odkládat starý papír, časopisy a letáky do staré krabice, pak ho svázat a přinést do školy. (Ukládáme ho na vozíček u dveří pana školníka.) Podpořme své děti a buďme jim příkladem. Nasbíráme zase velkou hromadu papíru. Budou mít z toho užitek nejen děti, ale i příroda.

30. září 2016

Den církevních škol

Dne 16. září 2016 si připomínáme mučednickou smrt svaté Ludmily a tento den je pro nás Dnem církevních škol. V tento den naši žáci prožili mši svatou v katedrále Božského Spasitele v Ostravě, kterou sloužil Otec biskup František. V jeho povzbudivých slovech také zaznělo, že máme být milosrdní. Snažit se být milí srdcem, ať je svět kolem nás lepší. Po společné mši jsme snědli všechny řízky a bábovky od maminek a třídy se vydaly na připravený program. Prvňáčci až třeťáci navštívili ostravskou zoo. Čtvrťáci a páťáci jeli do Dolních Vítkovic podívat se do světa techniky a šestá až devátá třída se vydala do planetária. Přestože tento den žáci neseděli v lavicích, se toho hodně naučili.

30. září 2016

Orientační dny – adaptační pobyt 6. třídy 2016

Šestá třída má několik nej. Je nejpočetnější třídou na škole a přišlo do ní nejvíce (to je 8) nových žáků. Proto jsme společně vyrazili na adaptační pobyt do Diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Cílem takového pobytu je, aby se noví žáci lépe poznali s těmi stávajícími, a tak se lépe začlenili do kolektivu. Jedinečným prvkem pak je bezesporu spaní v železničním lehátkovém vagonu. Takové nocování nemají nikde jinde a děti byly z vagonu nadšené. Program během dne zajišťují čtyři „týmáci“ v čele s Otcem Janem Slavíkem, kterého mnohé děti znají z jeho kněžského působení v Kopřivnici a Lubině. Kromě témat o kolektivu, volném čase a životních vzorech čekala na děti spousta týmových her a sportovních aktivit i trocha práce (protože práce šlechtí). Nejlépe to všechno zhodnotila jedna z Terezek (máme je ve třídě čtyři), když napsala: Adapťák se mi hrozně líbil. Další postřehy šesťáků:
• Dopoledne měl Vašek přednášku o volném čase. Ta se mi taky líbila nejen proto, že si ji pěkně nachystal, ale i proto, že rozdával dobrá lízátka.
• Nejvíce ze všeho se mi líbila taková stodola, ve které byla hrazda a pingpongový stůl, taky super lezecká zeď a boxerský pytel.
• Spaní ve vlaku je skvělý zážitek až na to, že je tam málo místa.
• Líbilo se mi, že jsme se víc seznámili.
• S holkama jsme zpívaly a to se mi líbilo. Celkově se ten adapťák hodně povedl!
• Líbila se mi přednáška o našich vztazích ve třídě. Také bylo dobré, když jsme dělali plakát s našimi hlavami.
• Nejlepší byl večerníček, museli jsme vymýšlet scénky a dost jsme se u toho pobavili.
• Nikdy nezapomenu, jak jsem pila Sprite s ponožkou.
• Taky jsme si užili na trampolíně a v hudebně, kde měli bubny, kytary, klavír a všechno možné.
• Naše třída se podle mě skamarádila, za ty tři dny to stálo za to, ale mohli jsme tam být déle, třeba 7 dní.
Mgr. Lucie Tvarůžková

23. září 2016

Slavnostně jsme zahájili nový školní rok 2016 - 2017

Dlouho před osmou hodinou vyčkávali žáci před školou a radostně se vítali. Letos jsme otevřeli dvě první třídy pro 31 nových prvňáčků. Na slavnostní zahájení přišel místostarosta města pan Stanislav Šimíček. Po krátkém přivítání se celá škola přesunula do farního chrámu sv. Bartoloměje kde proběhla slavnostní bohoslužba. Po rozkliknutí obrázku se zobrazí fotogalerie.

1. září 2016

informace, Informace k organizaci školního roku 2016 - 2017

2. září 2016

Rozvrhy pro školní rok 2016 - 2017

Vyvěsili jsme rozvrhy pro nový školní rok. Naleznete je v rubrice rozvrhy.

30. srpna 2016

Stravování

Obědy se budou vydávat přihlášeným strávníkům od pátku 2. 9. Žádáme rodiče nových strávníků, aby si přišli zaplatit stravné na měsíc září a vyzvednout elektronický čip u paní Pavlínové na ZŠ Milady Horákové v Kopřivnici. Nejlépe v přípravném týdnu od 25. 8. do 31. 8. a to vždy od 8:00 do 11:30 Hod. První týden v září bývají fronty...

25. srpna 2016

Bezhotovostní platby pro rodiče

Při platbě větších částek (začátek školního roku, škola v přírodě, apod.) škola upřednostňuje bezhotovostní platby s cílem předejít možnosti ztráty finanční hotovosti.
• Částku určenou třídním učitelem zašlete na účet školy: 1127548801/0100,
• jako variabilní symbol uveďte datum narození žáka ve formátu DDMMRRRR,(např.: 13011999),
• do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka (Karel Novák).
V případě více sourozenců je nutno provést platbu za každého sourozence zvlášť!
Platbu na začátku školního roku proveďte nejpozději do 20. října. Děkujeme za vstřícnost.


Archiv, viz odkaz v levém sloupci - naleznete historii webových informací včetně fotogalerií.

Ocenění společnosti Scio