baner pod záhlavím

Projektový den na 2. stupni

Křestanské nebe projektový den 6. třída

Všichni známe pohádku Anděl Páně, ve které Petronelus, anděl od nebeské brány, takový matla, žádá pomoc od svatých v nebi. Pointa mnohých humorných scén je postavena na znalosti životních příběhů a letitých pranostik, které neodmyslitelně náleží každému v nebi.
Petronelus opět podlehl svodům čerta Uriáše a prohrál karty svatých z nebeské kartotéky. Bůh ho poslal na zem napravit své selhání. Lidskou pomoc šel vyhledat do církevní školy, kde mu ochotní šesťáci během projektového dne sesbírali informace o 52 svatých v nebi. Žáci pracovali v trojčlenných skupinkách a střídali se v rolích matrikářů, teologů a výtvarníku. Každá skupinka zpracovala 6 osob, a každý žák na závěr odpresentoval před třídou žáků jednoho svatého.
A od té doby má i církevní škola vlastní kartotéku svatých a může vyučovat o křesťanské lásce. Mgr. Jan Žižlavský

Muzicírování projektový den 7. třída

Text text text.... Projektový den jsme si užili.

Anglické divadlo projektový den 8. třída

Během našeho projektového dne jsme ve čtyřech skupinách secvičili ctyri pohádky v angličtině, které jsme předvedli dětem z páté třídy. Museli jsme spolupracovat a každý s nečím pomohl. Vytvořili jsme ke každé pohádce i obrázkovou knížku. Poslední hodinu jsme se zamysleli nad tím, jak se nám ve skupinách pracovalo, co bylo pro koho náročné a co se komu líbilo. Nakonec jsme napsali dopis v angličtine (podle toho, koho jsme v pohádkách hráli, tak naše postava napsala o tom, co prožila). Projektový den jsme si užili.

70 let města Kopřivnice projektový den 9. třída

Text text text.... Projektový den jsme si užili.

10. listopadu 2017